At være spejder i Ulf Jarl

Uniform, og udstyr
Gruppens tørklæde udleveres ved indmeldelse, og skal bæres ved alle
spejdermøder, ture mv. Vi ser gerne børnene får en uniform, men denne kan
passende fås i forbindelse med kommende fødselsdag eller jul.
I løbet af de første måneder vil børnene normalt få knivbevis
(gælder for mini og opefter ), og derefter have brug for deres egen kniv.

Nogle gange har vi brugte uniformer eller andet udstyr til salg.
Uniformer og andet udstyr kan købes i Spejder sport A/S,
hvortil der findes et rabatkort.

Beklædning
Generelt kan børnenes dagligtøj også bruges til spejder, men da vi er meget
udenfor, er det praktisk med både solidt, regntæt og varmt tøj.
Medbring altid overtøj, selvom programmet siger, at vi skal være indenfor til hele mødet.

Forældreopbakning
Uden forældres opbakning kan spejderarbejdet ikke fungere, og vi ønsker gerne
at forældrene interessere sig for vores aktiviteter Da det koster penge at holde
spejdermøder og drive både en gård og en hytte, tjener vi penge ved at vi b.la.
afholder loppemarked 2 x om året.

Det er bl.a. til disse aktiviteter, vi har brug for en solid forældre opbakning.