Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsens ansvar

Den samlede bestyrelse har ansvaret for gruppens økonomi, og at gruppen alene modtager de tilskud som gruppen er
berettiget til. Det er ikke kun kassererens ansvar!

Bestyrelsen har ansvaret for at gruppen og de enkelte afdelinger ledes i overensstemmelse med korpsets formål,
arbejdsgrundlag og love, se grundloven § 1-5 og lovene § 1-24. Herudover har bestyrelsen overfor grupperådet ansvar for at
følge op på grupperådsbeslutninger samt koordinere og træffe beslutninger i forhold til gruppens dagligdag.

Tilsvarende skal bestyrelsen følge op på handlingsplaner for grupper, som er vedtaget på korpsrådsmødet
(landsgeneralforsamlingen).

Bestyrelsen er også jf. § 10 stk. 5 ansvarlig for at udpege en leder eller en hjælper som har kompetencen til at sikre,
at aktiviterne på et givent tidspunkt ledes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Det er også bestyrelsens ansvar at indstille voksne medlemmer til godkendelse som leder og (om nødvendigt) at tilbagekalde
denne godkendelse.

Bestyrelsen bør også sikre, at der foregår en udvikling i gruppen. Link til afsnittet om udvikling af gruppen.

Juridisk tegnes gruppen af en gruppeleder sammen med enten bebestyrelsesformanden eller gruppekassereren.
Ved erhvervelse af, afhændelse af eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af alle tre.

Det at gruppen alene modtager tilskud man er berettiget til, er også den samlede bestyrelses ansvar
- og ikke kun kassererens!