Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsens sammensætning

Som minimum skal gruppens bestyrelse bestå af 6 personer. Der skal tilstræbes en ligelig fordeling mellem forældre
(formand og kasserer), ledere (mindst en gruppeleder) og unge medlemmer, der er fyldt 15 år, men ikke 24.
Ved sammensætningen af bestyrelsen må andelen af forældre eller unge eller ledere ikke udgøre mere end halvdelen
af bestyrelsen. Læs mere i lovenes § 17.

Når I skal fastsætte bestyrelsens størrelse, vil det være naturligt at drøfte:

-hvordan skal bestyrelsen overordnet sammensættes
-hvilke opgaver bestyrelsen selv skal tage sig af - og hvilke opgaver, der med fordel kan løses af andre
  f.eks. i et eller flere udvalg eller projekter.
-bestyrelsens ansvar, se lovenes § 17 og ovenfor
-gruppens størrelse, aktivitetsniveau og lederressourcer
-kontakten til forældrene.

Typisk er antallet af opgaver, der skal løses, helt uafhængigt af bestyrelsens størrelse. Og tanken er da heller ikke,
at bestyrelsesmedlemmerne skal løse alle arbejdsopgaverne selv.

Bestyrelsen er altså ikke tænkt som et arbejdsudvalg med en masse praktiske opgaver, men som en forsamling
der arbejder for stabilisering, støtte og udvikling af gruppen, så gruppen også i fremtiden eksisterer og har en berettigelse.

En lille bestyrelse vil ofte få større behov for hjælp fra andre til gennemførelse af arrangementer og aktiviteter,
men omvendt bruger I så færre leder- og forældreressourcer på almindeligt bestyrelsesarbejde.

En klar svaghed ved en lille bestyrelse er, at der ikke er nogen naturlig efterfølger for formanden og kassereren.
Det kan virke mere overskuelig at sige ja til formands- eller kassererposten, hvis man har et godt kendskab til hvad arbejdet omfatter og hvordan det tidligere er blevet løst. Et kendskab man bedst får ved at deltage i bestyrelsesarbejdet et år inden man selv overtager.

Vær opmærksom på at sikre kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet, eksempelvis ved at undgå at kasserer og formand er på valg samme år.