Forældre i bestyrelsen

Forældre i bestyrelsen

Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen
Forældrerepræsentanterne skal følge med i de begivenheder i og uden for gruppen, der kan påvirke gruppens arbejde. Det er vigtigt at huske at give et klap på skulderen til de personer, der yder en stor indsats for gruppen.

En forældrerepræsentant skal være engageret og medvirke til, at bestyrelsen er et rart sted at være. For at styrke sammenholdet i bestyrelsen kan det være en god idé en gang om året at arrangere en sammenkomst for bestyrelsen og ledergruppen - eventuelt med ægtefæller/kærester.
 

Forældrerepræsentanterne er de bedste til at løse den særlige opgave, det er at holde kontakten til den øvrige forældrekreds i gruppen. Kontakten kan styrkes ved at afholde en gruppe-weekend, lejrbålsaften eller lignende, hvor alle spejdere, deres forældre og søskende deltager.

Det er også en oplagt at deltage i relevante kurser for bestyrelsesmedlemmer. Undersøg om divisionen eller korpset udbyder relevante kurser.
 

Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen deltager normalt ikke i det praktiske arbejde med spejderne. Alligevel er det som forældrerepræsentant nødvendigt at danne sig et billede af spejderarbejdets form og metode for at kunne være en god støtte for lederne.

Forældrerepræsentanterne skal støtte spejderarbejdet både indadtil og udadtil. Først og fremmest ved at have en positiv indstilling til spejderarbejdet og ved at vise respekt for ledernes indsats.