Formanden

Formanden

Bestyrelsesformandens opgaver

Bebestyrelsesformandens opgaver er i stikord:

-at lede bestyrelsens arbejde, herunder møderne
-at sørge for at indkalde til bestyrelsens møder
-at afholde valg af gruppeledere efter lovene
-at afholde ledersamtaler med gruppelederne
-at holde sig i tæt kontakt med gruppe- og afdelingslederne og være deres forbindelsesled til bestyrelsen
     mellem bestyrelsesmøderne
-at repræsentere bestyrelsen i andre råd, bestyrelser og udvalg
-at repræsentere bestyrelsen ved forhandlinger med offentlige myndigheder ogandre
-at indsende lederindstillinger til korpset og modtage korpsets afgørelse retur
-at indsende gruppeindberetning via Blåt Medlem