Gruppelederen opgave(r) 2

Derudover har gruppelederen forskellige hverv,
ofte i samarbejde med andre ledere, bestyrelsen eller udvalg:

i samarbejde med bebestyrelsesformanden at sikre, at der bliver gennemført nødvendige samarbejds- og udviklingskurser for hele ledergruppen/bestyrelsen
rette opmærksomheden på sikkerheden i aktiviteterne
klarlægge behovet for anskaffelser til gruppens aktiviteter
sikre at beslutninger tages i tide
kontakt med forældrekredsen på generalforsamlingen, bestyrelsesmøder, forældremøder og ture/arrangementer
nært samarbejde med formanden og kassereren
sammen med øvrige ledere deltage i praktiske opgaver sammen med forældrene
være en del af divisionens netværk ved at deltage i gruppeledermøder og formidle kontakt og informationer fra og til divisionen.