Ung i bestyrelsen

Ung i bestyrelsen

Ung i bestyrelsen

En ung i bestyrelsen er en spejder i alderen 15 til 23 år, som er medlem af bestyrelsen. Ledere og assistenter i gruppens afdelinger kan vælges som unge i bestyrelsen. Ligeledes kan eksempelvis patruljeledere og -assistenter, seniorer og medhjælpere, hvis de er fyldt 15 år og ikke 24 år på valgtidspunktet. Det er ikke funktionen, men alderen der er afgørende.

Skulle gruppen være i den uheldige situation, ikke at have medlemmer i denne aldersgruppe, må der vælges ældre i stedet, til bestyrelsen, divisions- og korpsrådene. Grupper, der ikke har medlemmer i aldersgruppen 15 - 23 år, bør seriøst arbejde på at tiltrække unge ledere og hjælpere. Kontakt gerne divisionen og få støtte til dette arbejde.

Da DDS er en opdragende bevægelse af børn og unge vejledt af voksne, anser korpset det for vigtigt, at de unge selv er med til at tage de overordnede beslutninger - både fordi det er deres organisation, og fordi det er med til at fremme deres egen personlige udvikling.

Det er derfor en vigtig opgave for bestyrelsen at gøre det til en spændende opgave at være med i bestyrelsen, således at de unge vælges fordi de har lyst til at engagere sig i bestyrelsens arbejde og ikke fordi gruppen er forpligtet til at have unge i bestyrelsen.

En vigtig forudsætning for at få et godt og velfungerende arbejde, er at vi sikrer at f.eks. bestyrelsesarbejdet tilrettelægges og gennemføres så de unge kan deltage på fornuftige præmisser. Det er vigtigt at være opmærksomme på de unges erfaring, viden, studier, arbejde etc., hvis vi vil sikre, at de kommer godt med fra start. En måde kunne være at lave en mentorordning for de unge.

De unge i bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på det ordinære grupperådsmøde. Bestyrelsen bør bestå af en trediedel unge jf. lovenes § 17. Husk også at alle spejdere fra 15 år er med i grupperådet og dermed skal inviteres med til grupperådsmødet.

De unge i bestyrelsen repræsenterer ikke bestemte grupper af børn eller unge i flok, trop eller klan. De er valgt på lige fod med forældrerepræsentanterne og lederne, og repræsenterer kun sig selv som værende én med unge synspunkter. Netop fordi de er unge, har de ofte andre synsvinkler, erfaringer, ønsker og behov end voksne. Derfor er det vigtigt at de kan være med i debatten om, hvordan spejderarbejdet skal være og dermed øge kvaliteten af bestyrelsens beslutninger.

I bestyrelsen må arbejdet tilrettelægges og opgaverne fordeles efter de ressourcer, der er. De unge har ingen specielle opgaver, men skal naturligvis være med til at løse bestyrelsens opgaver i samarbejde med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.